Konstskolan

Konstskolan I – Kursplan

Övergripande mål och syfte

Konstskolan I ger en grundläggande och bred utbildning i de flesta konstnärliga områden inom bild och form. Stor vikt läggs vid undervisning i komposition, färglära och form samt praktisk hantering av metoder och material. Eleven skall efter genomgången kurs kunna gå vidare på egen hand eller söka sig till fördjupad utbildning.

Pedagogik 

Stommen i utbildningen är lärarledda lektioner med genomgång och exemplifiering av det genomgångna via varierande exempel ur såväl konsthistorien som samtida konstnärers verk. Varje pass följs sedan upp med gemensam redovisning av elevernas arbete. Utvecklingen av självständighet och egen tillit i det konstnärliga arbetet sker via sju blockveckor spridda över läsåret som genomförs tillsammans med konstskolan II där eleven får pröva sig själv i genomförande av definierade blockteman.

Genomförande

1  Upplägg och planering

Huvuddelen av utbildningen genomförs via s.k. normalveckor som innehåller genomgångar arbets och uppföljningspass i olika begrepp och teman inom måleri, keramik, kroki, teckning och konstorientering. Undervisning i huvudbegreppen komposition, färglära och form sker fortlöpande inne i de olika ämnena. Stor vikt läggs vid de gemensamma samtalen om arbetspassens resultat.

2  Inriktningar och profiler

Utbildningen är inriktad mot långsiktig hållbarhet både när det gäller den personliga hälsan och den yttre miljön. Val av material och arbetsmetoder motsvarar högt ställda krav på hälsa och miljö.

3  Delkurser

Delkurser som ingår är skulptur, modellmåleri, djup och högtrycksgrafik studiebesök, design\formgivning och dokumenterade foto

4 Ämnen

Måleri, material, metoder, bildbyggnad, bildspråk, färglära, komposition, form, keramiska grundtekniker, keramisk formgivning, skulptur, kroki, grafik, teckning och konstorientering.