Konstskolan

Konstskolan I – Lokaler

Alla våra lokaler är tillgängliga för dig under alla veckans timmar och dagar.

Förutom ett flertal ateljéer har du tillgång till keramikverkstad, utomhusateljé för gipsgjutning, skulptur m.m. grafikverkstad samt en slöjdsal med tillhörande maskinrum.

Efter introduktionen till salarna kan du fritt använda dig av möjligheterna.

Detta innebär att  du har rika möjligheter till att arbeta med både genomförande av de uppgifter som lärarna ger samt dina egna idéer och målsättningar.