Konstskolan

Fritt från kadmium och lösningsmedel

Utbildningen har genomfört ett gediget miljö och hälsoarbete.

Traditionellt har både utövare och miljö utsatts för betydande påfrestningar genom att man använt sig av giftiga och miljöskadliga ämnen i framförallt måleri, grafik och keramiska glasyrer.

Sedan ett antal år har Liljeholmens konstskola I och II arbetat med att ta bort skadliga ämnen ur verksamheten med målet att enbart arbeta med miljö och hälsovänliga produkter. Detta innebär att du som kursdeltagare får arbeta med bra produkter och metoder och att lär dig ett hållbart material och metodtänkande inför framtiden både när det gäller dig själv och den miljö du lever i.