Konst & Designskolan

Fritt från kadmium och lösningsmedel

 

Sedan ett antal år har Liljeholmens konstskola I och II arbetat med att ta bort skadliga ämnen ur verksamheten med målet att enbart arbeta med miljö och hälsovänliga produkter. Detta innebär att du som kursdeltagare får arbeta med bra produkter och metoder och att lär dig ett hållbart material och metodtänkande inför framtiden både när det gäller dig själv och den miljö du lever i.