Musiklinje

Singer-Songwriter – Utrustning/lokaler

Utrustning & lokaler

Singer-Songwriter inriktningen har tillgång till produktionsstudios (P1/P2), studio C, undervisningssalar, aulan, ensemblesalar och övningsrum dygnet runt! Det finns 10 piano och 4 flyglar. Ensemblesalarna är utrustade med PA och komplett backline.

Vi har även en macsal med midiklaviatur för att arbeta med musikaliskt hantverk och musikproduktion.