Miljöarbete

På Liljeholmen har vi som målsätttning att driva vår verksamhet utifrån ett miljö- och rättvisetänkande. Detta tar sig olika uttryck inom olika verksamhetsområden.
När det gäller maten så strävar vi efter att köpa Fairtrade, ekologiskt, MSC-märkt och närproducerat. Dessa varor uppgick 2017 till 49% av de totala inköpen, vilket vi är både glada och stolta över.

Fairtrade

Fairtrade är en etisk och social märkning som fokuserar på mänskliga rättigheter. När du köper Fairtrade bidrar du till en bättre och friare tillvaro för barn och vuxna i de fattigare delarna av världen. Idag serverar vi Fairtrade och KRAV när det gäller kaffe och delar av tesortimentet.

Kravodlat

I det ekologiska jordbruket används inte kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och genmodifierade organismer. Grundtanken med Krav är ett kretsloppstänkande och en strävan att driva en långsiktigt hållbar produktion. Idag serverar vi följande Kravmärkta produkter: ägg, kaffe, Bregott och vissa baljväxter. Följande produkter är ekologiska: mjölk, filmjölk & yoghurt.

Närproducerat

För att minska transporterter försöker vi köpa livsmedel som är producerade i vår närmiljö. Det gynnar även de småföretagare som finns i trakten och som ibland kan ha svårt att få avsättning för sina produkter genom de stora kedjorna. Idag är följande produkter närproducerade: grönsaker, mjöl, kött, potatis och ägg.

Vi strävar efter att i största möjliga mån servera svenskt kött.

Solenergi

Våren 2014 installerade vi solenergi på skolan. Solpanelerna sitter på tre tak och täcker både sol från väster, söder och öster. Tanken är att solenergin skall generera lika mycket energi som vi förbrukar när skolan förbrukar som minst, dvs på natten. Detta motsvarar 38 kW.

Bergvärme

Grundvärmen på Liljeholmen är bergvärme. Tre stora pumpar med sammanlagt 11 borrhål förser skolan med värme och varmvatten. Pumparna drivs av el, en el som kommer från solenergin. Se ovan.

Miljöel

På Liljeholmen har vi el med märkningen Bra miljöval. Hos Naturskyddsföreningen finns information om vad det innebär. Grunden är att elen är baserad på förnybara energikällor som vindkraft, vattenkraft, biobränslen och solkraft.

Kompostering

Skolan har en anläggning för kompostering av organiskt avfall. Den tar omhand allt som kommer från köket och från internaten. På tre veckor har det blivit jord som sedan används till rabatter och gräsmattor.

Källsortering

Allt glas, plast, plåt, papper, batterier, glödlampor, lysrör återvinns från hela skolan, även från internaten. Detta är för de flesta en självklarhet i privata sammanhang och givetvis är det en självklarhet även för oss.

Kemprodukter

Inom lokalvården strävar vi efter att använda så lite kemikalier möjligt. Om de ändå måste användas ska de vara miljömärkta och oparfymerade.

Drivmedel

Hela skolan förses med värme och varmvatten från en pelletspanna. Vi har nu bara en oljepanna som reserv och har därmed minskat oljeförbrukningen från 165 m3 till 15 m3 per år. Gräsklipparen som ansar våra härliga gräsmattor drivs med den miljövänliga bensinen Alkylat.