Tillbud eller olycka

Oj = ett tillbud som skulle kunna ha blivit en olyckan. Aj = en olycka, liten eller stor.

Ett tillbud eller olycka kan vara av fysisk eller psykosocial karaktär. Din anmälan nås av rektor på Liljeholmen och kommer sedan att behandlas konfidentiellt i skyddskommittén.

Syftet med att anmäla tillbud och olyckor är att Liljeholmen skall upptäcka fysiska och psykosociala riskfaktorer i vår miljö och kunna åtgärda dess.