Genusgrupp

På Liljeholmens Folkhögskola så finns det en genusgrupp. Den finns till för att diskutera, ifrågasätta och förbättra jämställdheten på skolan, samt sprida kunskap kring HBTQ+ frågor.

Gruppen består av elever från olika linjer som samlas ca två gånger i månaden och pratar om hur vi kan gå till väga för att skapa en bättre skolmiljö där alla känner sig välkomna. Det kan innebära att vi bokar föreläsningar, håller i diskussioner eller filmvisning med en viss inriktning på genus.

Har du någon fråga så kan du mejla oss på: genusgruppen@studerande.liljeholmen.nu