Miljöarbete

Om oss

Miljöarbete 

På Liljeholmen har vi som målsättning att driva vår verksamhet utifrån ett miljö- och rättvisetänkande. Detta tar sig olika uttryck inom olika verksamhetsområden. När det gäller maten så strävar vi efter att köpa fairtrade, kravodlat och närproducerat. Dessa varor uppgick förra året till 50% av de totala inköpen, vilket vi är både glada och stolta över.

Fairtrade

Fairtrade är en etisk och social märkning som fokuserar på mänskliga rättigheter. När du köper Fairtrade bidrar du till en bättre och friare tillvaro för barn och vuxna i de fattigare delarna av världen. Idag serverar vi Fairtrade kaffe och delar av tesortimentet.

Kravodlat

I det ekologiska jordbruket används inte kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och genmodifierade organismer. Grundtanken med Krav är ett kretsloppstänkande och en strävan att driva en långsiktigt hållbar produktion. Idag serverar vi följande Kravmärkta produkter: potatis, vetemjöl och ägg. Följande produkter är ekologiska: färska och frysta grönsaker, frukt, potatis, mjölk, filmjölk, ost, pasta, vetemjöl och ägg.

Närproducerat

För att minska transporter försöker vi köpa livsmedel som är producerade i vår närmiljö. Det gynnar även de småföretagare som finns i trakten och som ibland kan ha svårt att få avsättning för sina produkter genom de stora kedjorna. Idag är följande produkter närproducerade: grönsaker, mjöl, ost, potatis och ägg.

Miljöel

På Liljeholmen har vi el med märkningen Bra miljöval. Hos Naturskyddsföreningen finns information om vad det innebär. Grunden är att elen är baserad på förnybara energikällor som vindkraft, vattenkraft, biobränslen och solkraft.

Laddstolpar EpSpot

På Liljeholmen har vi installerat fyra laddstolpar i anslutning till Herrgården. Ladda bilen under din vistelse hos oss!

Kompostering

Skolan har en anläggning för kompostering av organiskt avfall. Den tar omhand allt som kommer från köket och från internaten. På tre veckor har det blivit jord som sedan används till rabatter och gräsmattor.

Källsortering

Allt glas, plast, plåt, papper, batterier, glödlampor och lysrör återvinns från hela skolan, även från internaten. Detta är för de flesta en självklarhet i privata sammanhang och givetvis är det en självklarhet även för oss.

Kemprodukter

Inom lokalvården strävar vi efter att använda så lite kemikalier möjligt. Om de ändå måste användas ska de vara miljömärkta och oparfymerade.

Drivmedel

Hela skolan förses med värme och varmvatten från en bergvärme. Vi har nu bara en oljepanna som reserv och har därmed minskat oljeförbrukningen från 165 m3 till 15 m3 per år. Gräsklipparen som ansar våra härliga gräsmattor drivs med den miljövänliga bensinen Alkylat.