Konstskolan

Konstskolan II- Kursplan

 

Övergripande mål och syfte

Liljeholmens konstskola II är anpassad för de personer som har goda förkunskaper och som söker fördjupning inom bild o formområdet samt vill hitta sin egen plats i den konstnärliga processen. Eleven skall efter genomgången utbildning även ha ökat sina möjligheter till att kunna söka utbildning på konsthögskolenivå.

Pedagogik

Pedagogikens syfte är att befrämja självständighet och egen tillit i det konstnärliga arbetet. Detta uppnås via en pendling mellan lärarledning ( lektioner, föreläsningar, övningstillfällen, personlig handledning , redovisningar ) och elevens självständiga arbete.

Genomförande

1  Upplägg och planering

Utbildningen genomförs i block som varierar i längd mellan två till fem veckor. Varje block har en rubrik och en målsättning samt innehåller lektioner / föreläsningar, korta övningar skissgenomgångar och personlig handledning som leder in i syfte och målsättning. Läsåret inleds med ett metodikblock som presenterar arbetsmetoden och ger redskap för den enskilde att på ett gott sätt arbeta i de kommande blocken. Blockredovisningar ges god tid och genomförs med blockets lärare som tillsammans med gruppen diskuterar resultaten.

2  Inriktningar och profiler

Eleven väljer själv i vilken eller vilka tekniker ett block skall genomföras. Lokaler och utrustning för keramik, skulptur, grafik och. foto finns tillgängliga.  Flertalet block är formulerade så att arbetet kan genomföras på valfritt sätt.

3  Delkurser

Delkurser som ingår är: keramisk formgivning, grafik, kroki,  skulptur, modellmåleri och design.

4 Ämnen

Undervisningen i blocken handlar i huvudsak om komposition, färglära, form, bildbyggnad, bildspråket / kommunikation och teknikhantering.

 

Hela kursplanen för Konstskolan II kan du läsa här.