Korta kurser i bemötande och samtalskonst

Välfungerande samtal kan betyda mycket! Ett lyssnande samtal kan ge tröst och stöd. Ett lyssnande samtal kan hjälpa en vilsen ungdom. Ett gott samtalsklimat kan förändra en arbetsplats totalt. På Liljeholmens korta kurser är bemötande och samtal i fokus.

Liljeholmens folkhögskola Samtal