Samtalskonst för vårdpersonal

Löv i olika färger

Verktyg för samtal

Vi har förstått att behovet av en utbildning som denna är mycket stort inom hela vårdsektorn.

Målgruppen för denna kurs har tidigare framförallt varit personal inom palliativ vård, men på senare år har vi breddat målgruppen till all vårdpersonal som på olika sätt möter de svåra frågorna om livet, sjukdom, lidande och död.

Kursen ger dig verktyg till att bemöta och våga ge dig in i det svåra samtalet.

Många arbetsgivare skickar alla sina medarbetare till kursen.

Person i livets slutskeende

Samtalskonst 1

Kursstart är måndag kl. 12.00 med lunch och kursen avslutas med lunch fredag kl. 12.10. Lektionstiderna är måndag kl. 13.30-17.00, tisdag till torsdag kl. 8.30-17.00 samt fredag kl. 8.30-12.10.

Ur kursinnehållet:

 • Samtalets olika nivåer

 • Att tänka på innan man börjar ett samtal

 • Verktyg i samtalet

 • Vanliga fallgropar i samtalet

 • Att hantera egna och andras känslor

 • Krissamtal

 • Det existentiella samtalet

 • Hur orkar jag som hjälpare?

 • Självmedvetenhet/assertivt förhållningssätt

 • Vi lär oss handmassage

 • Övningssamtal/gruppsamtal/analys

 • Analys av inspelade samtal

Samtalskonst 2

Steg 2 är en fördjupning av utbildningen där vi följer upp steg 1 och går vidare. Du förväntas ha med dig en upplevelse från ditt arbete, ett svårt möte eller samtal som vi tillsammans går igenom. Utifrån ditt och de andra kursdeltagarnas erfarenheter formar vi kursinnehållet och kursen kan ses både som fördjupning och till viss del handledning.

Kursen är tre dagar. Schema dag 1 kl. 10.00-17.00, dag 2 kl. 8.30-17.00, dag 3 kl. 8.30-15.00.

Ur kursinnehållet:

 • Vi reflekterar över kunskaperna från Samtalskonst I

 • Existentiella samtal — att ge stöd vid existentiell kris

 • Hur orkar jag i mina möten

 • Självkännedom och professionalitet

 • Handledning i samtalskonst med utgångspunkt från deltagarnas egna ärenden

Kurstillfällen Samtalskonst 1:

 • Våren 2022: vecka 9, 14, 20

 • Hösten 2022: vecka 36, 41, 45

 • Våren 2023: vecka 7, 11, 16, 19

Kurstillfällen Samtalskonst 2:

 • 28-30 nov 2022

Kurskostnad Samtalskonst 1

Totalkostnaden är 10 560 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen (6800 kr), kost (2060 kr) samt logi i dubbelrum (1700 kr). För enkelrum tillkommer 1060 kr. Externat: 8560 kr vilket inkluderar deltagande i kursen och kost exklusive frukost.

På grund av kraftigt ökande matpriser har vi tvingats justera priset för kost något för våren 2022. Priser för läsåret 2022/23 kommer att läggas ut i slutet av våren.

Kurskostnad Samtalskonst 2

Kostnaden för steg II är 7428 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen, helpension samt logi i dubbelrum. För enkelrum tillkommer 530 kr. (Kost 1270 kr, dubbelrum 850 kr, kursavgift 5297 kr.) Externat: 6428 kr vilket inkluderar deltagande i kursen och kost.

På grund av kraftigt ökande matpriser har vi tvingats justera priset för kost något för våren 2022. Priser för läsåret 2022/23 kommer att läggas ut i slutet av våren.

Lärare Samtalskonst

Informationsblad om Samtalskonst för vårdpersonal 1

Ladda ner pdf:en

Bidrag från Cancerfonden

Cancerfonden kan ge ekonomiskt stöd för personal som jobbar med cancerpatienter. Fonden gör en individuell prövning av varje ansökan. Man kan ansöka om kostnaderna för kursen exklusive kost.

Från Cancerfondens hemsida:  

Avsikten med det ekonomiska stödet är att stimulera och öka kompetensen hos vårdpersonal för att därigenom höja cancervårdens kvalitet. Målet är att förbättra omhändertagandet av cancerpatienter.

Läs mer på Cancerfondens hemsida.

Sök vidare på ”Om ekonomiskt stöd för vårdpersonal”

Cancerfonden logga

Deltagare berättar

Fler deltagarberättelser
 • Malin Wahlman Samtalskonst

  Malin Wahlman

  Jag tar med mig konkreta redskap och verktyg för att kunna hjälpa både patienter, närstående & oss själva. Man blir motiverad att gå vidare, vilket i sin tur ger ringar på vattnet.

 • Evelina Kilander Samtalskonst

  Evelina Kilander

  Kursen har en bra balans mellan teori och praktik. Man får med sig oerhört mycket genom att innehållet återkommer och repeteras så att det verkligen hinner landa.

 • Lisa Stark Samtalskonst

  Lisa Stark

  Vår arbetsgivare bestämde att de var obligatoriskt för alla sjuksköterskor att gå kursen. Det har gjort oss tryggare, vi har fått brottas och fundera själva över dessa frågor.