Samtalskonst för vårdpersonal

I kursen varvas teori med praktik. Vi övar oss i att ta emot och möta människor i svåra samtal.

Resan och horisonten

Verktyg för samtal

Vi har förstått att behovet av en utbildning som denna är mycket stort inom hela vårdsektorn.

Målgruppen för denna kurs har tidigare framförallt varit personal inom palliativ vård, men på senare år har vi breddat målgruppen till all vårdpersonal som på olika sätt möter de svåra frågorna om livet, sjukdom, lidande och död.

Kursen ger dig verktyg till att bemöta och våga ge dig in i det svåra samtalet.

Många arbetsgivare skickar alla sina medarbetare till kursen.

Väg i skogen

Samtalskonst 1

Kursstart är måndag kl. 12.00 och kursen avslutas med lunch fredag kl. 12.10. Lektionstiderna är måndag kl. 13.00-17.00, tisdag till torsdag kl. 8.30-17.00 samt fredag kl. 8.30-12.10.

Ur kursinnehållet:

 • Samtalets olika nivåer

 • Att tänka på innan man börjar ett samtal

 • Verktyg i samtalet

 • Vanliga fallgropar i samtalet

 • Att hantera egna och andras känslor

 • Bemötande i krisen

 • Det existentiella samtalet

 • Hur orkar jag som hjälpare?

 • Självmedvetenhet/assertivt förhållningssätt

 • Beröringens betydelse

 • Övningssamtal

 • Analys av inspelade samtal

Samtalskonst 2

Kursen är en fördjupning av Samtalskonst 1. En förutsättning för att gå Samtalskonst 2 är att du gått Samtalskonst 1. I den här kursen utgår vi ifrån deltagarnas egna handledningsärenden. Som kursdeltagare vill vi att du förbereder dig genom att välja ut ett samtal där du upplevt svårigheter.

Kursen är tre dagar. Schema dag 1 kl. 10.00-17.00, dag 2 kl. 8.30-17.00, dag 3 kl. 8.30-15.00.

Ur kursinnehållet:

 • Vi reflekterar över kunskaperna från Samtalskonst I

 • Existentiella samtal — att ge stöd vid existentiell kris

 • Hur orkar jag i mina möten

 • Självkännedom och professionalitet

 • Handledning i samtalskonst med utgångspunkt från deltagarnas egna ärenden

Kurstillfällen Samtalskonst 1:

 • Hösten 2023: vecka 39, 41

 • Våren 2024: vecka 5, 11, 15, 17

 • Hösten 2024: vecka 37, 41, 45

 • Våren 2025: vecka 5, 10, 14, 20

 • Hösten 2025: vecka 39, 41

Kurstillfällen Samtalskonst 2:

 • Hösten 2023: 27-29 nov

 • Hösten 2024: 4-6 dec

 • Hösten 2025: 24-26 nov

Kurskostnad Samtalskonst 1

Enkelrum

Totalkostnaden är 13950 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen (8440 kr), kost (2310 kr) samt logi i enkelrum (3200 kr).

Del i dubbelrum

Totalkostnaden är 12650 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen (8440 kr), kost (2310 kr) samt logi med del i dubbelrum (1900 kr).

Externat: 10410 kr vilket inkluderar deltagande i kursen (8440 kr) och kost (1970 kr) exklusive frukost.

Kurskostnad Samtalskonst 2

Enkelrum

Totalkostnaden är 9950 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen (6971 kr), kost (1379 kr) samt logi i enkelrum (1600 kr).

Del i dubbelrum

Totalkostnaden är 9300 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen (6971 kr), kost (1379 kr) samt logi med del i dubbelrum (950 kr).

Externat: 8180 kr vilket inkluderar deltagande i kursen (6971 kr) och kost (1209 kr) exklusive frukost.

Lärare Samtalskonst

Informationsblad om Samtalskonst för vårdpersonal

Ladda ner pdf

Bidrag från Cancerfonden

Cancerfonden kan ge ekonomiskt stöd för personal som jobbar med cancerpatienter. Fonden gör en individuell prövning av varje ansökan. Man kan ansöka om kostnaderna för kursen exklusive kost.

Från Cancerfondens hemsida:  

Avsikten med det ekonomiska stödet är att stimulera och öka kompetensen hos vårdpersonal för att därigenom höja cancervårdens kvalitet. Målet är att förbättra omhändertagandet av cancerpatienter.

Läs mer på Cancerfondens hemsida.

Sök vidare på ”Om ekonomiskt stöd för vårdpersonal”

Cancerfonden logga

Deltagare berättar

Fler deltagarberättelser
 • Moamera Ramic

  Moamera Ramic

  Jag hoppades på att få verktyg i hur jag ska bli mer trygg i att ha svåra samtal och jag har fått så mycket mer med mig, än jag hade förväntat mig.

 • Beatrice Mellstrand

  Beatrice Mellstrand

  Kursen Samtalskonst mötte mina förväntningar i att stärka min förmåga att föra svåra samtal.

 • Evelina Kilander Samtalskonst

  Evelina Kilander

  Kursen har en bra balans mellan teori och praktik. Man får med sig oerhört mycket genom att innehållet återkommer och repeteras så att det verkligen hinner landa.