Samtalskonst Anhörigstöd

Kursen riktar sig till alla som arbetar med anhörigstöd och vill fördjupa sina kunskaper kring samtalskonst och mötet med människor i svåra situationer, men är speciellt framtagen för Anhörigkonsulenter som arbetar i kommuner.

Blomma som växer ur asfalten

Vi utgår från din situation!

Som kursdeltagare vill vi att du förbereder dig genom att tänka igenom ett samtal där du upplevt svårigheter i samtalet.

Ett kort skriftligt underlag lämnas till kursledningen vid kursens början. Vi använder sedan ett antal av samtalen som utgångspunkt för analys och undervisning. Vi väljer vid kursstart ut några av ärendena som vi sedan gemensamt arbetar med i handledningsgrupper. 

Person i livets slutskeende
Blomma som växer ur asfalten

Kursupplägg

Kursen börjar dag 1 med lunch kl. 12.20. Därefter föreläsning kl. 13.30-17:00. Schema för dag 2 och 3 kl. 8.30-17.00. Kursen avslutas dag 4 med lunch kl.12.20.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Samtalskonstens grunder

 • Samtalets olika nivåer

 • Verktyg i samtalet

 • Krissamtalet

 • Förhållningssätt i krisens olika stadier

 • Analys av inspelade samtal

 • Det existentiella samtalet: att ge stöd vid existentiell kris

 • Hur orkar jag som hjälpare?

Utöver de kursmoment som beskrivits ges stort utrymme för handledning i samtalskonst med utgångspunkt från deltagarnas egna ärenden.


Kurstillfällen och kostnad

 • 14-17 mars, 2022

 • 19-22 sept, 2022

 • 27-30 mars, 2023

Studieort: Kursen är förlagd till Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa (35 km söder om Linköping)

Kostnad: 9120 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen, helpension samt logi i dubbelrum. För enkelrum tillkommer 795 kr. Externat: 7650 kr vilket inkluderar deltagande i kursen och kost. Priset gäller vt22. Med reservation för framtida prisjusteringar.

Kontakt: info@liljeholmen.nu eller 0494-797 00

Ansök till kursen
Äldre kvinna med hand på hand

Ladda ner information om Samtalskonst Anhörigstöd

Klicka på knappen nedan så öppnas en pdf.

Lärare

Deltagare berättar

Fler deltagarberättelser
 • Nicklas Börstell

  Nicklas Börstell

  Jag tar med mig modeller för samtal. Både för vanliga samtal och för tyngre samtal och kris gällande t ex suicid. Jag har också fått ett kvitto på att jag gör rätt.

 • Lena Broman

  Lena Broman

  Kursen berör helt klart svåra ämnen och många av oss bär med oss många tunga erfarenheter, men i kursen varvades det svåra med mycket skratt.