Hur bemöter vi ungdomar med psykisk ohälsa?

Ung tjej med psykisk ohälsa

Redskap för det svåra samtalet

Två viktiga fortbildningsdagar för dig som arbetar med ungdomar inom skola eller annan verksamhet. Då den psykiska ohälsan bland unga ökar behöver vi som vuxna vara uppmärksamma på ungdomar som inte mår bra och ta deras varningssignaler på allvar.

Fokus i denna kurs ligger på att ge dig några viktiga redskap till att våga ge dig in i det svåra samtalet. Vår förhoppning är att du efter kursen återvänder till din arbetsplats bättre rustad i mötet och samtalet med ungdomar.

Ung kille med psykisk ohälsa

Kursupplägg

Kursen är två dagar. Schema dag 1 kl.10.00-17.00, dag 2 kl.8.30-15.00

Ur kursinnehållet:

 • ökad förståelse för vad psykisk ohälsa är

 • redskap att i ett tidigt stadium se ungdomar som mår dåligt

 • introduktion i samtalskonst och praktiska övningar

 • verktyg i samtalet

 • suicid prevention – första hjälpen vid självmordsrisk

 • litteraturtips för fortsatta studier

Kurskostnader

Kursen kostar 3.595 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen, helpension samt logi i enkelrum. För dubbelrum 3.330 kr. Externatavgift: 2.840 kr, vilket inkluderar deltagande i kursen och kost.

Priset gäller vt22. Med reservation för mindre prisjusteringar framöver.


Ung tjej med psykisk ohälsa

Kurstillfällen framöver

· Våren 2022: 25-26 jan, 16-17 feb & 30-31 mars

· Hösten 2022: 27-28 sept, 24-25 okt, 21-22 nov

· Våren 2023: 30-31 jan, 6-7 mars, 26-27 april

För frågor kontakta: info@liljeholmen.nu eller telefon 0494-797 00. 

För mer info om kursen kontakta: birgitta.lundborg@liljeholmen.nu

Ansök till kursen

Ladda ner informationsblad om kursen

Klicka på filen nedan

Lärare

Deltagare berättar

Fler deltagarberättelser
 • Mats Tängermark

  Mats Tängermark

  Materialet känns väldigt bra. En del grejer är nya men det känns väldigt vettigt på samma gång och lätt att använda.. Föreläsaren Birgitta är en väldigt bra kursledare.

 • Susanne Olsson

  Susanne Olsson

  Kursen passar egentligen för alla som jobbar med människor. Eftersom den psykiska ohälsan är så utbredd är detta en allmän kunskap som alla behöver.

 • Björn Carenvall

  Björn Carenvall

  Jag känner att detta hade jag velat ha med mig från lärarutbildningen på universitet som jag aldrig fick. Jag kommer känna mig tryggare och stabilare i min lärarroll .