Historia & Huvudman

Om Liljeholmen

Evangeliska Frikyrkan (EFK) – folkhögskolans huvudman

I Sverige finns det 156 folkhögskolor och 114 av dessa drivs av idéburna organisationer; folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar. 42 folkhögskolor drivs av regioner. Liljeholmens folkhögskola folkhögskola har samfundet Evangeliska Frikyrkan (förkortas ofta EFK) som huvudman. På Liljeholmen är den kristna tron central samtidigt som man som studerande kan vara helt trygg med att allt av kristna samlingar och aktiviteter är helt frivilliga.

EFK är ett trossamfund bestående av ca 300 församlingar med totalt cirka 35 000 medlemmar. Samfundet grundades 1997 genom en sammanslagning av Örebromissionen, Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet. Inom EFK finns tre folkhögskolor: Liljeholmens folkhögskola, Örebro Folkhögskola och Hyllie Parks folkhögskola.

Liljeholmen 50-tal i herrgårdsbyggnaden
Herrgården på 50-talet.

Liljeholmens historia – från sommarstuga till folkhögskola

1917 lät Esbjörn Pontin, ägare till godset Schedewi, uppföra huvudbyggnaden – Liljeholmen Herrgård. Herrgården byggdes med inspiration från Liljeholmens säteri i Blåvik (Tranås) och fick då även namnet Liljeholmen. Liljeholmen användes till en början framför allt som sommarbostad åt familjen Pontin. I oktober 1951 såldes herrgården till dåvarande Örebromissionen (som sedermera blev Evangeliska Frikyrkan).  

Folkhögskola i 70 år

Liljeholmens folkhögskola startades sedan året därpå: år 1952. Syftet var att låta ungdomar få möjlighet att studera. Studierna kan liknas vid var de som vi idag benämner som Allmän kurs.

Genom åren har olika kurser tagit form. 1971 startades en fritidsledarutbildning, 1974 en allmän kurs i Åtvidaberg och 1975 en bibelkurs och så där har det rullat på. Som du kan se i menyn så har vi idag en bred verksamhet med olika innehåll och karaktär.

Lägergård och konferensanläggning – Liljeholmen Herrgård

Förutom att utbilda dig hos oss så kan du idag bo på Liljeholmen Herrgård, arrangera en konferens  eller läger hos oss, konfirmationsläger eller församlingshelg. Verksamheten har som du förstår vuxit på alla möjliga sätt.