Personal

Frida Adolfsson

Frida undervisar på Allmän kurs i:

Matematik, naturkunskap och rörelse & hälsa.

Utöver detta är Frida skolans SYV, studie- och yrkesvägledare.

Kontaktuppgifter

E-post: frida.adolfsson@liljeholmen.nu

Telefonnummer: 0494-797 32

Frida Adolfsson
Frida Adolfsson