Personal

Lars-Göran R. Sundberg

Lars-Göran är lärare på Liljeholmens själavårdsutbildning och har under lång tid arbetat med själavård och utbildning. Han har varit pastor sedan tidigt 80-tal (nu i Korskyrkan Stockholm) liksom undervisat på teologiska högskolor (Örebro och nu på Johannelund i Uppsala) samt på Liljeholmens folkhögskola. Han är främst utbildad teolog med stark betoning på praktisk teologi och själavård. Masters (M.Div. Th.M) och doktorsexamen (Ph.D) förvärvades i USA genom ett integrativt själavårdstänkande grundat i teologi med samtida kompatibel och evidensbaserad psykologi.

Lars-Görans själavårdsförståelse är förankrad i klassisk kristen tro och församlingen som helande miljö. Relationsmiljöer intresserar och hans arbete spänner både teoretiskt och praktiskt från församling och familj till par och individer. I undervisningssituationen är Lars-Göran både föreläsare och nära dialogpartner med stor förkärlek för att involvera studerande i en praktisk lärprocess.

När det inte är kurs eller undervisning finns det goda böcker att läsa och möjligheten att umgås med familj, koppla av med en badmintonmatch… eller kanske sport på tv.


Kontaktuppgifter

E-post: lars-goran.sundberg@liljeholmen.nu

Telefonnummer: 0734-20 80 21

Lars-Göran Sundberg