Allmän kurs och Jobbstart på Gårdshuset

Om du är intresserad av att veta mer om vårt kursutbud i samarbete med Bilda Gårdshuset, kontakta: Cecilia Annertz Lundgren E-post: cecilia.annertz@bilda.nu

Deltagare som sitter runt bord på Allmän kurs på Gårdshuset

Om vårt samarbete

Liljeholmens folkhögskola och Bilda Gårdshuset har samarbetat kring verksamhet sedan 1997. Därför var det naturligt när möjlighet gavs 2018 att samverka kring en Allmän kurs för målgruppen korttidsutbildade utrikesfödda, vilken är Bilda Gårdshusets primära målgrupp. Då Liljeholmens folkhögskola har intresse av att nå även denna målgrupp med utbildning på folkhögskolenivå var ett samarbete intressant för båda parter. Utgångspunkten är att kunna erbjuda Bilda Gårdshusets målgrupp möjligheten att läsa på folkhögskola då denna möjlighet inte är känd för det stora flertalet i målgruppen. Vi ville tillsammans öppna upp denna studieväg för fler. De senaste åren har vi på Bilda Gårdshuset noterat ett stort behov hos deltagarna att få möjlighet att gå en utbildning med tydlig arbets- eller yrkesinriktning. Från och med läsåret 23/24 erbjuder vi därför kursen Jobbstart Studieförbundet Bilda, som Gårdshuset lyder under, och Liljeholmens folkhögskola delar samma värdegrund och folkbildningstradition.

Allmän kurs

Allmän kurs är en kurs i svenska för utrikes födda där fokus ligger på att kunna möta kommunikativa behov i praktiken och underlätta inkludering i det svenska samhället.

Kursen innehåller språkträning i vardaglig svenska med ett naturligt uttal och vardaglig skriftlig kommunikation samt kulturella aspekter av kommunikation. Stor vikt läggs också vid omvärldskunskap, exempelvis geografi, historia, natur och miljö, samhällsorientering samt rörelse, kost och hälsa.

Jobbstart

Jobbstart är en grundläggande yrkes- och studieorienterande kurs med fokus på lokalvård och storkök i teori och praktik, specifikt inriktad på att underlätta inträdandet på arbetsmarknaden.

Kursen innehåller även arbetsmarknadskunskap, samhällsorientering, trafikkunskap, digital kompetens i arbetslivet och hälsofrågor för ett hållbart arbetsliv med rörelse, kost och miljökunskap.

Ladda ner

Ta del av kursplaner för Jobbstart & Allmän kurs här!

Lärare