Allmän kurs

Allmän kurs är en utbildning för dig som behöver en behörighet motsvarande gymnasieexamen vilket ger dig möjlighet att söka vidare till högre studier. Vi har engagerade lärare och fokus på kvalitet i undervisningen där du utvecklas tillsammans med andra.

Biblioteket

Studera i Rimforsa med möjlighet till boende eller Linköping

Folkhögskolans allmän kurs – samma nivå som komvux

Hos oss har du möjlighet att påverka dina studier och tillsammans med andra utveckla dina ämneskunskaper, din studieteknik, din analytiska och din sociala förmåga inför vidare studier och/eller yrkeslivet. Här finns möjlighet att studera i din egen takt efter dina förutsättningar och ambition. Varje deltagare har en mentor under studietiden som motiverar och hjälper till med studieplanering.   

Allmän kurs är på samma nivå som komvux – men är inte komvux. Fördelen med folkhögskolans allmän kurs är större frihet och stor förståelse för allas egna förutsättningar.

Liljeholmens folkhögskola Allmän kurs
Maja Westerberg, Allmän kurs 2023

Förkunskaper för att studera på folkhögskola

Du bör ha klarat av grundskolan innan du börjar på Allmän kurs. Du kan ha gått ett eller flera år på gymnasiet eller komvux, men inte blivit klar med alla gymnasiegemensamma ämnen.

Om du saknar behörighet i svenska, engelska eller matematik för årskurs nio finns det möjlighet att läsa även de ämnena hos oss. Det kan också vara så att det var ett tag sedan du gick i skolan och behöver lite tid att fräscha upp kunskaperna, då kan det också vara bra att börja med att läsa en del på grundnivå.

Har du en gymnasieexamen men vill öka dina behörigheter för universitets- och högskolestudier är allmän kurs ett bra val. 

Gym

I Rimorsa väljer du mellan två inriktningar

Som ett komplement till ordinarie undervisning har du möjlighet att välja mellan två inriktingar; "Rörelse och hälsa" eller "Tanke och liv". Läs mer om inriktingarna på Allmän kurs i Rimforsa

Ämnen och behörighet

Kursen bygger på de gymnasiegemensamma ämnena: svenska, engelska, matematik, naturkunskap, religionskunskap, historia och samhällskunskap. 

Förutom de gymnasiegemensamma ämnena finns också möjlighet att läsa in några särskilda behörigheter som t.ex samhällskunskap 1b, matematik 2 och 3, samt naturkunskap 1b. Det kan variera mellan läsåren beroende på önskemål och kompetens.

En bra start för vidare studier eller arbete

Allmän kurs är en bra start för vidare studier. Du tränar bland annat studieteknik vilket kommer att underlätta dina fortsatta studier. Flera av dem som gått allmän kurs har fortsatt att läsa på högskola eller i någon annan skolform.

En examen från allmän kurs ger grundläggande behörighet för studier på högskola/universitet eller yrkeshögskola, vilket ökar dina möjligheter att få de jobb du söker.

Deltagare berättar

Fler deltagarberättelser
 • Maja Westerberg, Allmän kurs 2023

  Maja Westerberg

  Mina tidigare erfarenheter av skolor har inte varit bra alls och det var ett väldigt jobbigt beslut att ta att börja studera igen, men det var mitt bästa val på länge!

 • Axel Effert, Allmän kurs 2023

  Axel Effert

  Innan jag började på Liljeholmens folkhögskola så kände jag att jag inte gillar att plugga, men hur klyschigt det än låter så har skolan ändrat det hos mig.

 • Peggy Edoff

  Peggy Edoff

  Efter mina tre år på allmän kurs har jag nu i över tjugo år jobbat som yrkeschaufför. En period i mitt liv som blev helt avgörande för mig och som jag ser tillbaka på med glädje!