Diakoniutbildningen

Syftet är att utveckla förmåga och kompetens för att arbeta med och möta människor i församling och samhälle.

Diakoniutbildningen

Diakoni i församling och samhälle

Utgångspunkt för utbildningen är den kristna kyrkans diakonala uppdrag. Vi välkomnar kursdeltagare från alla kristna samfund.

Diakonins grund och syfte bearbetas inom ämnen som bibelkunskap, teologi, etik och utvecklingspsykologi. Diakonins praktiska uttryck studeras och övas i andaktspedagogik, själavård, samtalskonst, gruppdynamik och hälsa.

Olika teman som knyter an till människors utsatthet i livet bearbetas; funktionsnedsättning/tillgänglighet, missbruk/kriminalitet, åldrande/demens, mångkultur/integration och sexualitet.

Vi reflekterar över hur individ, grupp och samhälle påverkas och hur diakonin kan stödja och hjälpa. Genom praktik får kursdeltagaren prova på olika diakonala verksamhetsområden.

Liljeholmens folkhögskola Samtal
Liljeholmens folkhögskola Samtal

Metod och studieform

Utbildningen bygger på relationell pedagogik vilket innebär ett lärande om relationer (teori), i relationer (reflektion), genom relationer (praktik). Egna livserfarenheter är en viktig kunskapskälla som tillsammans med kurslitteratur, föreläsningar och praktik ger ett intressant och spännande lärande.

Utbildningen är på halvfart och genomförs under två läsår. Varje termin innehåller tre kurstillfällen på Liljeholmen om vardera tre dagar. Däremellan bedrivs studierna på distans enskilt och i grupp.  Målet är att skapa nära och goda lärprocesser även när vi jobbar på distans. Det är viktigt att vara medveten om att studierna tar en halvtid i anspråk.

Vad kan utbildningen leda till?

Utbildningen kan för vissa vara en förberedelse för vidare studier, för andra fungerar den som fortbildning eller fördjupning. Den kan också leda till diakonala tjänster i olika sammanhang.

Vi vill poängtera att Liljeholmens folkhögskola inte avskiljer, ordinerar eller viger diakoner. Vi uppmanar den som är intresserad av att söka sådana tjänster att kontakta det egna kyrkosamfundet för samtal om kriterier för diakontjänst.

Nedan ser du några berättelser av vad utbildningen fått leda till.

Liljeholmens folkhögskola studier

Kursplan för Diakoniutbildningen

Här kan du ladda ner en pdf med kursplanen. Mindre justeringar kan tillkomma. Du hittar sedan kursplanen bland dina nedladdade filer på din dator.

Tidigare deltagare berättar

Fler deltagarberättelser
 • Chatarina Davidsson

  Chatarina Davidsson

  Jag gick Diakoniutbildningen 2020-2022 och det är något av det bästa jag har gjort. Redan första skoldagen var jag övertygad om att jag hade hamnat rätt!

 • Patrik Jonsér diakoniutbildningen

  Patrik Jonsér

  Jag sökte utbildningen för personlig utveckling samt att jag alltid har varit intresserad av det diakonala arbetet i alla dess former och på alla dess platser.

 • Ruth Åberg

  Ruth Åberg

  En stark längtan om att få vara mer till välsignelse och visa på Gud kärlek gjorde att jag sökte diakoniutbildningen. Inte anade jag då att de två åren skulle vara så fantastiska!

Kostnader läsåret 2024/25

Utbildningen är studiemedelsberättigad (50%) av CSN.

Terminsavgiften inkluderar kost och logi för tre kurstillfällen, samt omkostnader  för kopiering, försäkring, tillgång till internet.

Enkelrum: 7515 kr

Dubbelrum: 6465 kr

Externat: 3435 kr (ej logi)

 

Självkostnadspris för litteratur enligt litteraturlista tillkommer kursdeltagaren (nypris ca 3000 kr). Flera böcker kanske du kan låna eller hitta begagnat.

Övriga kostnader såsom resor i samband med kurstillfällen, praktik/studiebesök betalas av kursdeltagaren.

Nätverket Prasso

Liljeholmen är en del av nätverket Prasso, nätverket för diakonalt samhällsengagemang och socialt entreprenörskap, som är ett initiativ med kyrkan som bas.


Nätverket Prasso

Lärare Diakoniutbildningen